Inne usługi

1. Pozyskiwania pracowników o różnych stopniach kwalifikacji zawodowych

2. Tłumaczenia dokumentów

3. Pomoc w tworzeniu portfolio

4. Doradztwo personalne

5. Pomoc w uzyskaniu pozwoleń na pracę