Kontakt

Zapraszamy!

Grupa Doradcza Global Assistance Sp. z o.o.
ul.Henryka Pobożnego 5/501
PL 70-900 Szczecin
NIP: 8513234546
Tel.: +48 606 354 962
E-mail: info@pracaglobal.pl
www.globaljob.pl
www.pracaglobal.pl